Pozadí stránky
Pozadí stránky
Obálka audioknihy Španělská gramatika A1, A2

Španělská gramatika A1, A2

Délka: 14 h 28 min

Vydavatel: poslechovaanglictina.cz
Vydáno: 2020
Série: Jazyková úroveň A1
Typ souboru: MP3
Velikost: 816 MB

Díváte se na úplně nový poslechový kurz Španělská gramatika A1, A2. Kurz je určen pro úplné i falešné začátečníky, takže pokud jste se španělsky neučili vůbec nebo se učili před nějakou dobou a chcete si základy důkladně zopakovat, je určen právě pro vás.

Kurz je založen na kontextovém učení, to znamená, že se nebudete učit jen slovíčka, ale i věty, ve kterých můžete daná slovíčka použít. V tomto kurzu najdete celkem 4 200 slovíček a procvičovacích vět.

Jednotlivé lekce jsou rozděleny podle gramatických témat, která na sebe volně navazují. Začíná se základním slovesem SER – BÝT, zájmeny, koncovkami přídavných jmen přes slovesa v přítomném čase, skloňování zájmen, ustálené vazby až k minulému času. Každá lekce obsahuje i vysvětlení každého tématu, takže s tímto kurzem můžete pracovat zcela samostatně bez nutnosti používat další doprovodné výukové materiály. V poslední lekci najdete přehled nejpoužívanějších frází, které byste měli již díky předchozím lekcím perfektně ovládat.

Jak s kurzem nejlépe pracovat? Pokud jste úplní začátečníci, začněte určitě od první lekce. I mírně pokročilým bych doporučil si základy. Každá lekce obsahuje šest stop. Nejprve se u každé lekce seznamte se samotnými slovíčky (stopa 1 a 2). Dále máte k dispozici vysvětlení každého gramatického jevu spolu s příkladovými větami (stopa 3 ). Poté přecházíte na celé věty (stopa 4 a 5). Jakmile budete zvládat překládat věty z češtiny do španělštiny (lekce 5) v časové pauze před španělským překladem, tak jste vyhráli. V šesté lekci (španělský poslech) máte k dispozici pouze španělské věty s kratší pauzou pro nácvik porozumění.

U každého bloku platí, že jakmile zvládnete poslech ze španělštiny do češtiny (lekce 1, 4, 6) – cvičení poslouchejte) přecházíte na překlad z češtiny do španělštiny (lekce 2,5 – cvičení přeložte).
V rámci jedné lekce nemusíte pracovat se všemi stopami, můžete se více věnovat takovému poslechu, který vám nejvíce vyhovuje. Doporučuji ale poslechnout si všechny stopy dané lekce minimálně jednou.

Ke kurzu máte dispozici i skripta, které si můžete stáhnout zdarma na www.audioacademyeu.eu. V nich najdete návod k učení spolu s užitečnými tipy, jak výuku zefektivnit, výukový plán, do nějž si můžete zaznamenávat své pokroky, seznam stop k poslechu (kdybyste náhodou něčemu nerozuměli), písemné vysvětlení daného gramatického tématu a oboustranné kartičky, díky nimž se můžete učit a opakovat i tehdy, když právě nemůžete poslouchat. Pro ty z vás, kteří se rádi zkouší, je v každé lekci připraven překladový test s klíčem obsahujícím správné odpovědi.

Obsah:
Lekce 1: Sloveso SER, členy
Lekce 2: Přídavná jména, sloveso TENER
Lekce 3: Ukazovací zájmena
Lekce 4: Slovesa -AR
Lekce 5: Slovesa -ER, -IR
Lekce 6: Nepravidelná slovesa
Lekce 7: Slovesa -ZC, -UE
Lekce 8: Slovesa -IE
Lekce 9: Způsobová slovesa
Lekce 10: Zájmena ve 3p. a 4p.
Lekce 11: Zvratná slovesa
Lekce 12: Sloveso ESTAR
Lekce 13: Sloveso HABER
Lekce 14: Sloveso GUSTAR
Lekce 15: Gerundium: průběhový čas
Lekce 16: Kladný rozkaz
Lekce 17: Záporný rozkaz
Lekce 18: Předpřítomný čas
Lekce 19: Minulý čas
Lekce 20: Budoucí čas, vazba ir+a
Lekce 21: Základní fráze

Španělská gramatika A1, A2 - audiokniha obsahuje jazykový kurz španělštiny.

více

Série Jazyková úroveň A1

Obálka audioknihy Oliver Twist
Oliver Twist
Obálka audioknihy Gulliver´s Travels
Gulliver´s Travels
Obálka audioknihy The Hound of Baskervilles
The Hound of Baskervilles
Obálka audioknihy In Search of a Missing Friend
In Search of a Missing Friend
Obálka audioknihy Anne of Green Gables
Anne of Green Gables
Obálka audioknihy Die Zauberflöte
Die Zauberflöte
Obálka audioknihy Frau Holle und andere Marchen
Frau Holle und andere Marchen
Obálka audioknihy Vlastnosti pro začátečníky A1, A2
Vlastnosti pro začátečníky A1, A2

Jak poslouchat audioknihy nejpohodlněji?


Ikona aplikace O2 Knihovna
V aplikaci O2 Knihovna
• bez registrace
• na telefonu i tabletu
Stáhnout zdarma