Pozadí stránky
Pozadí stránky
Obálka audioknihy Španielčina do ucha

Španielčina do ucha

Délka: 4 h 51 min

Vydavatel: Eddica
Vydáno: 2015
Typ souboru: MP3
Velikost: 274 MB

Španielsko-slovenský audiokurz, ktorý sa zameriava na všetky zložky štúdia jazyka naraz.
Španielčina do ucha je veľmi rozsiahly výučbový materiál, ktorý obsahuje 3500 ozvučených príkladových viet, slov a fráz a ďalej výstižné vysvetlenie všetkých gramatických javov v audio forme. Prehľadné a systematické radenie gramatických i konverzačných okruhov (nájdete vždy rýchlo a presne to, čo práve potrebujete). Všetky produkty sú vytvorené na základe praktických skúseností s výučbou cudzích jazykov, v spolupráci s tímom lektorov jazykovej školy Eddica. Vydavateľstvo Eddica je zakladateľom a priekopníkom výučby prostredníctvom audioučebníc. Vykonávame vlastný vývoj a zdokonalenie audioučebníc, do ktorého zapracovávame praktické námety a pripomienky užívateľov. Preto sú naše výrobky z hľadiska funkčnosti a spôsobu práce na najvyššej úrovni. V súčasnosti máme najširšiu ponuku audioučebníc obsahujúce tituly pre všeobecnú výučbu jazyka, odbornú slovnej zásoby a tituly pre deti.

Gramatika:
Výslovnosť
Číslovky
Rod a číslo podstatných mien, sloveso SER, tykanie a vykanie, zápor
Časovanie slovies, člen, otázka, Que, QUIÉN
Privlastňovacie zámená, zvolací vety, Mucha, poco
Nepravidelné slovesá (VER, Saber, DAR), výraz HAY, ukazovacie zámená, priamy a nepriamy predmet
Nepravidelné slovesá (TRAER, poner, decir), väzba ME Gusto, ME duel
Zvratné slovesá, určovanie času, výrazy tambien, TAMPOCO
Slovesá IR, SALIR, venir, predložky, gerundium, tvary zámen
Slovesá COGER, CONOCER, ÖIR, rozkazovací spôsob kladný
Záporný rozkazovací spôsob, prídavné mená a ich stupňovanie
Väzba ACABAR DE, zložený minulý čas
Minulý čas, privlastňovacie zámená
Minulý čas u nepravidelných slovies, porovnávanie
Budúci čas, podmienka reálna, predložky POR, PARA
Imperfektum, väzby Antes DE, después DE
Plusquamperfektum, nepriama reč, trpný rod
Podmieňovací spôsob, časová súslednosť, vzťažné zámená

Konverzačné témy:
Rodina
Šport
Práce, povolania
Nákupy
Pozdravy
Ubytovanie
Na cestách
Jedlo
Pošta, banka
Zemepis
Politika
Kino, divadlo
Médiá a komunikácia
Móda
Voľný čas
Telefonovanie
Mesto
Predložky

Španielčina do ucha - audiokniha obsahuje výučbový materiál pre začiatočníkov až mierne pokročilých študentov španielčiny.

více

Jak poslouchat audioknihy nejpohodlněji?


Ikona aplikace O2 Knihovna
V aplikaci O2 Knihovna
• bez registrace
• na telefonu i tabletu
Stáhnout zdarma