Když se láska probudí

Sandó Kaisen

Délka: 59 min
Interpret: Tomáš Hampejs
Vydavatel: Sótó zen
Vydáno: 2015
Série: Au coeur de l’Esprit - V srdci Ducha
Typ souboru: MP3
Velikost: 55 MB

Král onoho světa mne provází na každém kroku, je mým pastýřem a díky němu nemám nedostatku. On je záštitou mého života; před kým bych se měl třást? Jediná věc, která opravdu stojí za námahu, je přebývat v domovu krále onoho světa. To je naše pozice, přebývat v chrámu, chrámu ducha, v tomto těle. Vychutnat si každý nádech jako se vychutnává nejlahodnější pokrm. Vychutnat si jeho lahodnost, která mi umožňuje žít, aniž bych upadl do pekel temných činů. Na skálu mne pozvedá, abych neváhal a nekřivil se. Ty, jenž jsi mne chránil před nehodami a nebezpečnými střety, jenž jsi skrze soucit a trpělivost uměl čekat v zákoutích ulic mého města, až skončím se svými bolestmi, touhami a zkušenostmi člověka. Ty, díky komu opadlo množství závojů, odhalujíce tak veškeré nekonečno zákona. Ty, jenž jsi pro mne byl úlevou od bolesti nevědomosti. Do koho bych dnes znovu vložil svou víru, pokud ne do tvého dechu, nového, stále se oživujícího ve zdroji tak vzdáleném. Ve chvílích mé úzkosti, i když můj dech je zmatený a opuštěný, záříš v jasnosti nehybného ducha. Bez myšlení myslíš na mne, beze slov v tichu vyjadřuješ sebe.
Sandó Kaisen

Kolekce Au coeur de l’Esprit - V srdci Ducha přináší učení zenového buddhismu. Mistr Sandó Kaisen zde jednoduchým, přímým jazykem představuje zen a meditaci, jakožto praxi, kterou muže vyzkoušet každý. Toto učení pramení z jeho vlastní praxe, z jeho prožitku, nebo spíše z jeho zkušeností v různých oborech lidské činnosti, z pozorování přírody, ze studia a zpřítomnění tradičního zenového a buddhistického učení. Jedná se o studiové nahrávky mluveného slova, zvuku a hudby.

Když se láska probudí - audiokniha obsahuje učení zenového buddhismu, které předkládá mistr Sandó Kaisen. Interpret Tomáš Hampejs.

více

Série Au coeur de l’Esprit - V srdci Ducha

Jak poslouchat audioknihy nejpohodlněji?


O2 Knihovna
V aplikaci O2 Knihovna
• bez registrace
• na telefonu i tabletu
Stáhnout zdarma
Výchozí pozadí stránky
Pozadí stránky
Výchozí pozadí stránky
Pozadí stránky