Pozadí stránky
Pozadí stránky
Obálka audioknihy Španělština do ucha

Španělština do ucha

Délka: 11 h 55 min

Vydavatel: Eddica
Vydáno: 2012
Typ souboru: MP3
Velikost: 672 MB

Španělština do ucha vás naučí nová slovíčka a fráze, vysvětlí gramatiku a „dohlédne“ na to, abyste ji správně používali. Nejen, že s vámi procvičí nejpoužívanější konverzační fráze, ale také vás naučí, jak na ně správně a pohotově reagovat. Provede vás tréninkem poslechu od nejnižší po nejvyšší obtížnost tak, abyste již nikdy nezaváhali, a to hned za pomoci několika různých typů hlasů. A navíc, to vše zajímavou formou s důrazem na praktické využití a nikoli pouhé „biflování“.
Na audioknize se postupně seznámíte se španělskou gramatikou od úplných základů po středně pokročilou úroveň. Díky poslechovým cvičením rovněž procvičíte konverzační témata pomocí frází a doprovodných cvičení a nacvičíte si i poslech souvislejších textů.

Obsah:
Výslovnost
Číslovky
Rod a číslo podstatných jmen, sloveso SER
Časování sloves, člen, otázka – slovní zásoba
Konverzace: Základní fráze
Text: Perfil de un personaje
Slovesa ESTAR, TENER,HACER, přivlastňovací zájmena, MUCHO,POCO
Výraz HAY,slovesa VER, SABER, DAR
Konverzace: Rodina
Text – Mi familia
Slovesa TRAER, PONER, DECIR,vazba ME GUSTA
Zvratná slovesa, určování času, výrazy TAMBIÉN, TAMPOCO
Konverzační téma: Bydlení
Text – Mi casa
Slovesa IR, SALIR, VENIR, předložky
Slovesa COGER, CONOCER, OÍR, rozkazovací způsob
Konverzace: U lékaře
Text – El médico – slovní zásoba
Záporný rozkazovací způsob, přídavná jména a jejich stupňování
Vazba ACABAR DE, složený minulý čas
Konverzace: Denní program
Text – El programa diario
Minulý čas, vazba VOLVER A s infinitivem
Minulý čas u nepravidelných sloves, srovnávání
Konverzace: Jídlo – slovní zásoba
Text – La Receta – slovní zásoba
Budoucí čas, podmínka reálná, předložky POR, PARA
Imperfektum, vazby ANTES DE, DESPUES DE
Konverzace: Cestování
Text – Madrid
Plusquamperfektum, nepřímá řeč, trpný rod
Konverzace: Zájmy a záliby
Text – Spanglish – slovní zásoba
Podmiňovací způsob, časová souslednost
Konverzace: Nakupování
Estilo indirecto

Španělština do ucha - poslechová učebnice, která se zaměřuje na všechny složky studia jazyka najednou.

více

Jak poslouchat audioknihy nejpohodlněji?


Ikona aplikace O2 Knihovna
V aplikaci O2 Knihovna
• bez registrace
• na telefonu i tabletu
Stáhnout zdarma