Praha Karla IV.

Délka: 57 min
Interpret: Josef Somr
Vydavatel: Audiostory
Vydáno: 2013
Série: Praha v pověstech, mýtech a legendách
Typ souboru: MP3
Velikost: 54 MB

Praha Karla IV. - audiokniha obsahuje druhý díl z cyklu Praha v pověstech, mýtech a legendách, který je výběrem pověstí a legend z knih Eduarda Petišky, Aloise Jiráska, Julia Košnáře a Václava Cibuly a dalších. Účinkují Josef Somr, Jana Hlaváčová, Jiří Klem, Boris Rösner, Hana Maciuchová a Otakar Brousek.

Překrásným symbolem, který nejlépe zobrazuje moc českých králů, je panorama Hradčan se svou dominantou Pražského hradu. Nejmohutnější věže Svatovítské katedrály, ukrývající pod sebou pozůstatky českých králů a korunovační klenoty, nám připomenou celou řadu nejvýznamnějších historických událostí. Naše pověsti vyprávějí o době Karla IV. a jeho syna Václava IV.
Karel IV. byl zřejmě prvním českým králem, který uměl číst a psát. Předběhl dobu - síle zbroje nadsadil sílu ducha. A úspěšně! Vytvořil ze slabého českého trůnu skutečný střed Evropy. Přilnul k české zemi a především k Praze, za což sklízel kritiku zejména říšských stavů. Počal z Prahy systematicky budovat politické a kulturní centrum západního křesťanstva. Budování Prahy se Karlovi stalo vášní.
Syn Otce vlasti - Václav IV. byl štvancem politiky a dobových vášní. Ani po smrti mu pověsti nedaly oddechu. Byly psány pod vlivem silné nenávisti a podávají obraz tyrana. Ve velmi nepřehledné době si král totiž znepřátelil všechny strany: vysokou šlechtu, církev i přívržence husitského hnutí. Sám dával přednost úvahám o možnostech přirozeného života člověka. Dal vzniknout rytířskému řádu lázně - symbolu fyzické i duševní očisty.

Obsah:
Král ze zlaté kolébky
O staré Praze
O staviteli Karlova mostu
O Karlově
O králi Václavovi IV.
Vznik a sláva věže Neklanky
O králi na Betáni

Mohutný duchovní proud, který sílí na sklonku druhého tisíciletí, s sebou přináší zrod nebývalých kulturních projektů. Jedním z nich je i Rudolf II. a Praha, k němuž se svobodně hlásí vlastním vkladem také vydavatelství Audiostory. Přiravilo ojedinělý zvukový projekt - Praha v pověstech, mýtech a legendách. Jde o volný cyklus zvukových pásem staropražských historických příběhů mnoha renomovaných českých autorů.
V magických mýtech nacházíme pravzorce lidského chování, odpovědi na základní otázky týkající se smyslu života, zrcadlo lidské duše. Jejich uvědomování vytváříme neviditelné pouto s minulostí, oživujeme tradice, abychom pochopili, jako úlohu ve světě máme. Praha je jako slovanské centrum předurčena k propojení racionálního myšlení s intuicí a citem, ke sbližování vědeckého a uměleckého pohledu na svět, jež je nadějí na globální duchovní přesah lidstva. Praha je symbolickým srdcem Evropy, centrem lásky a porozumění pro příští věk.

více

Série Praha v pověstech, mýtech a legendách

Jak poslouchat audioknihy nejpohodlněji?


V aplikaci O2 Knihovna
• bez registrace
• na telefonu i tabletu
Stáhnout zdarma