Angličtina - Nepustilova metoda - Cvičení

Koupit za 250 Kč Cena včetně DPH

Délka: 10 h 4 min
Interpret: Tim Hoggard
Vydavatel: JAZYKOVÉ KURZY NEPUSTIL
Vydáno: 2017
Typ souboru: MP3
Velikost: 568 MB

Angličtina - Nepustilova metoda - Cvičení - Audiokniha obsahuje cvičení pro vytváření dynamických stereotypů v angličtině. Určeno pro začátečníky až mírně pokročilé. Autor Vladimír Nepustil. Čte Tim Hoggard a Daria Hrubá.

Cvičení je poslechovou verzí stejnojmenné učebnice určené úplným začátečníkům až mírně pokročilým (úroveň A0, A1, A2). Obsahuje cvičení pro vytváření dynamických stereotypů. Anglická část je namluvena britským rodilým mluvčím.

Cvičení jsou koncipována jako anglicko-český překlad praktických vět zaměřených na důkladné procvičení daného gramatického jevu. V tomto dílu se tak posluchači seznámí s anglickou výslovností. Naučí se tvořit věty v přítomném, minulém i budoucím čase, procvičí se v zájmenech, číslovkách, časových údajích, osvojí si způsobová slovesa a mnohé další.

Nepustilova metoda vznikla v roce 1983 a její specifičnost spočívá ve využívání logického myšlení dospělých a aktivního drilu. V roce 1990 byla v Brně založena Nepustilova jazyková škola, která má vlastní vydavatelství učebnic, CD a DVD. Hlavní činností je pořádání jazykových kurzů angličtiny, němčiny i francouzštiny všech úrovní pokročilosti.

Obsah:
1) Výslovnost a hláskování
2) Tvoření slov
3) Podstatná jména
4) Ukazovací zájmena
5) Přivlastňovací zájmena - přívlastkový tvar
6) Přivlastňovací pád podstatných jmen
7) Souhrnné cvičení zájmen a členů
8) Osobní zájmena - podmětný tvar
9) Pomocná slovesa - přítomný čas
10) Významová slovesa - přítomný čas, kladná věta
11) Základní a násobné číslovky
12) Způsobové sloveso -can- přítomný čas
13) Vyjádření -svůj-, -svá-, -své-
14) Významová slovesa - přítomný čas, otázka a zápor
15) Způsobové sloveso -must- přítomný čas
16) Osobní zájmena - podmětný a předmětný tvar
17) Stupňování přídavných jmen a příslovcí, srovnávání
18) Pomocná slovesa - minulý čas
19) Časové údaje - letopočty, dny v týdnu
20) Tázací zájmena a příslovce
21) Pravidelné triády a tetrády
22) Pravidelná slovesa - minulý čas, kladná věta
23) Způsobové sloveso -may- přítomný čas
24) Neurčité výrazy -some-, -any-, -no-, -every-
25) Významová slovesa - minulý čas, otázka, zápor
26) Nepravidelná slovesa -write-, -see-, -go- minulý čas
27) Významová slovesa - budoucí čas
28) Neurčité výrazy -much-, -many-, -a lot of-
29) Nepravidelná slovesa -buy-, -speak-, -come- minulý čas
30) Královské sloveso -be- přítomnost, minulost, budoucnost
31) Významová slovesa - přítomný čas průběhový
32) Rozkazovací způsob přímý
33) Existenční vazba -there is/are-
34) Časové údaje - měsíce, roční období
35) Řadové číslovky, datum
36) Přivlastňovací zájmena - samostatný a přivlastňovací tvar
37) Nepravidelná slovesa -get-, -read-, -meet-, -know- minulý čas
38) Významová slovesa - přítomná podmínka
39) Způsobová slovesa -could-, -should-
40) Shrnutí probíraných časů
41) Činný rod prostý - přítomný čas prostý
42) Triády a tetrády pravidelných sloves
43) Triády a tetrády nepravidelných sloves
44) Jednoduchá minulost prostá - pravidelná slovesa
45) Jednoduchá minulost prostá - nepravidelná slovesa
46) Aktuální minulost prostá - pravidelná slovesa
47) Aktuální minulost prostá - nepravidelná slovesa
48) Vazba -have got-
49) První budoucnost prostá
50) Přítomná podmínka prostá
51) Vazba -would like-
52) Minulá podmínka prostá
53) Královské sloveso -be-
54) Existenční vazba -there + be-
55) Rozkazovací způsob - přímý a nepřímý
56) Sloveso -moci, umět-, -muset-, -smět-, -mít mravní povinnosti-
57) Činný rod průběhový - přítomný čas průběhový
58) Vazba -be going to-
59) Činný rod průběhový
60) Trpný rod
61) Srovnání činného a trpného rodu
62) Zvratná a vzájemnostní zájmena
63) Neurčité výrazy -other-, -else-
64) Způsobová slovesa s minulým infinitivem
65) Pomocná slovesa - speciální významy
66) Tvoření slov - II. část

více

Série Nepustilova metoda

Jak poslouchat audioknihy nejpohodlněji?


V aplikaci O2 Knihovna
• bez registrace
• na telefonu i tabletu
Stáhnout zdarma