Pozadí stránky
Pozadí stránky
Obálka knihy Spolupráce mateřské školy se školským poradenským zařízením

Spolupráce mateřské školy se školským poradenským zařízením

Miluše Vítečková
Marie Najmonová
Martina Lietavcová


Tato e-kniha je dostupná ve formátech:

ePUB Mobi

Dostupnost formátů zavisí na vydavateli. E-knihy mají velikost od 1 MB do 30 MB.


Vydavatel: Vydavatelství Pasparta
Vydáno: 2023
Jazyk: český
Počet stran: 96

Publikace se zabývá tématem spolupráce učitelů mateřských škol s dalšími institucemi, odborníky a s rodiči, kteří se všichni podílejí na výchově a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Již v mateřské škole se totiž můžeme setkat s dětmi, kterým je potřeba poskytnout podpůrná opatření, jež vedou k minimalizaci bariér vyplývajících ze specifických potřeb těchto dětí. Právě pro rozvoj a podporu těchto jedinců je potřeba úzká a kontinuální spolupráce mateřské školy nejen s rodinou, ale i s dalšími odborníky.

V knize je představeno sedm případových studií, jejichž prostřednictvím autorky nastiňují způsoby podpory dítěte ze sociálně znevýhodněného prostředí, dítěte s ADHD a vývojovou dysfázií, se zrakovým postižením, s kombinovaným postižením, dětí s odlišným mateřským jazykem a také dítěte s poruchou autistického spektra. Nechybí ani seznam dalších spolupracujících a podpůrných organizací a ukázka Individuálního vzdělávacího plánu a Plánu pedagogické podpory.

Kniha je určena současným i budoucím učitelům v mateřských školách, dále rodičům dětí předškolního věku, ale i školním psychologům, speciálním pedagogům a odborníkům ze školských poradenských zařízení a dalších spolupracujících institucí.

více

Jak číst zakoupené e-knihy nejpohodlněji?


Ikona aplikace O2 Knihovna
V aplikaci O2 Knihovna
• bez registrace
• na telefonu i tabletu
Stáhnout zdarma