Pozadí stránky
Pozadí stránky
Obálka knihy Poradce č. 9 / 2022 - Zákon o obcích (s komentářem)

Poradce č. 9 / 2022 - Zákon o obcích (s komentářem)

neuveden


Tato e-kniha je dostupná ve formátech:

PDF

Dostupnost formátů zavisí na vydavateli. E-knihy mají velikost od 1 MB do 30 MB.


Vydavatel: Poradca s.r.o.
Vydáno: 2023
Série: Poradce 2022 díl 9
Jazyk: český
Počet stran: 240

Přinášíme novelizovaný Zákony o obcích s komentářem v úplném znění. Zákonem o obcích se řídí všechny obce v ČR. Zákon obsahuje úpravu základních pojmů týkajících se obce, práv a povinností obce v samostatné i přenesené působnosti, vymezuje orgány, které v obci působí. V zákoně je také zakotvena možnost zastupitelstva obce vydávat obecně závazné vyhlášky a možnost rady obce vydávat nařízení. Titul obsahuje: Měsíčník přináší novelizované zákony s komentářem. Přináší také rady z oblasti účetnictví, daní, personalistiky, pracovního práva, ekonomiky a řízení. - Zákon o obcích s komentářem - Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů – úplné znění vyhlášky Zákon o obcích s komentářem Obec je veřejnoprávní korporace, má statut právnické osoby, která má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto právních vztahů. Obec je tvořena třemi základními pilíři, a to: územím, na kterém je samospráva vykonávána; občany podřazenými územnímu samosprávnému celku, samosprávou – existencí územního samosprávného celku jako právnické osoby veřejného práva se soustavou samosprávných orgánů. Zákon o obcích je základním předpisem, kterým se řídí veškeré procesy v obci. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů Vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje: Katalog odpadů, postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů, obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, doplňující limitní hodnoty a kritéria pro nebezpečné vlastnosti odpadu HP 9, HP 14 a HP 15, podrobnosti provádění vzorkování odpadů; způsob provádění laboratorních zkoušek, analýz a ekotoxikologických a mikrobiologických testů odpadů a dalších zkoušek odpadů, obsahové náležitosti osvědčení, sdělení a dokumentační zprávy.

více

Série Poradce 2022

Jak číst zakoupené e-knihy nejpohodlněji?


Ikona aplikace O2 Knihovna
V aplikaci O2 Knihovna
• bez registrace
• na telefonu i tabletu
Stáhnout zdarma