Pozadí stránky
Pozadí stránky
Obálka knihy Poradca 10/2019 - Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti – Nový zákon s komentárom

Poradca 10/2019 - Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti – Nový zákon s komentárom

neuveden


Tato e-kniha je dostupná ve formátech:

PDF

Dostupnost formátů zavisí na vydavateli. E-knihy mají velikost od 1 MB do 30 MB.


Vydavatel: Poradca s.r.o.
Vydáno: 2023
Série: Poradca 2019
Jazyk: slovenský
Počet stran: 296

Vydavateľstvo PORADCA prináša v tomto čísle komentár k novému právnemu predpisu, nakoľko predchádzajúci zákon sa nedostal do širšieho spoločenského povedomia, čo je jedna z príčin jeho nedostatočného využívania zo strany whistleblowerov. S príchodom nového zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti do našej legislatívy od 1. marca 2019 dochádza k úprave definície oznámenia, ktorej súčasťou už nie je kvalitatívne kritérium „významnej miery“ prispenia oznámených skutočností nasvedčujúcich spáchanie, resp. páchanie protispoločenskej činnosti. Závažná protispoločenská činnosť sa rozširuje o trestné činy právnických osôb. Dochádza k úprave poskytnutia ochrany v rámci trestného konania prokurátorom tak, že pri neposkytnutí ochrany sa oznamovateľ bude môcť obrátiť sám alebo prostredníctvom novozriadeného úradu na nadriadeného prokurátora ako na druhú inštanciu. Novinkou je v zákone zavedenie administratívnej zodpovednosti osoby, ktorá urobí voči whistleblowerovi pracovnoprávny úkon bez súhlasu úradu alebo ktorá vyzradí totožnosť whistleblowera. Obsah: - Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti – nový zákon s komentárom - Pomoc v hmotnej núdzi – zmeny - Neprimeranú obchodné podmienky – nová právna úprava - Zmeny v zákone o cestnej doprave - Podávanie sťažností podľa platnej legislatívy - Služby zamestnanosti – novela zákona - Štátny fond rozvoja bývania - zmeny - Územné plánovanie a stavebný poriadok - Rozpis finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

více

Série Poradca 2019

Jak číst zakoupené e-knihy nejpohodlněji?


Ikona aplikace O2 Knihovna
V aplikaci O2 Knihovna
• bez registrace
• na telefonu i tabletu
Stáhnout zdarma