Pozadí stránky
Pozadí stránky
Obálka knihy Učitelské vzdělávání a oborové didaktiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Učitelské vzdělávání a oborové didaktiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Martin Strouhal
Míla Janišová


Tato e-kniha je dostupná ve formátech:

PDF

Dostupnost formátů zavisí na vydavateli. E-knihy mají velikost od 1 MB do 30 MB.


Vydavatel: Karolinum
Vydáno: 2023
Jazyk: český
Počet stran: 242

Kolektivní monografie pracovníků věnujících se přípravě budoucích učitelů na FF UK je první publikací vydanou Centrem učitelství FF UK, jež vzniklo v roce 2021. Kniha zahrnuje příspěvky z oborových didaktik českého jazyka a literatury, cizích jazyků, historie a z oblasti pedagogicko-psychologické přípravy učitelů. Nabízí aktuální pohledy na domácí i zahraniční přístupy k profesnímu terciárnímu vzdělávání budoucích pedagogů, systemizaci nejnovějších poznatků vybraných oborových didaktik, aktuální pohledy na problematiku didaktické transformace oborových poznatků a jejich následnou implementaci do vysokoškolských vzdělávacích programů. Dále představuje nedávné výzkumy zabývající se oborově didaktickými otázkami, problematikou fakultních učitelů a pedagogických praxí. Publikace chce také poukázat na největší nedostatky učitelské přípravy a na faktory ovlivňující adaptaci začínajících učitelů na edukační praxi. V neposlední řadě kniha usiluje o identifikaci těch oblastí, kde spolu mohou komunikovat pedagogicko-psychologická a oborová složka učitelského vzdělávání.

více

Jak číst zakoupené e-knihy nejpohodlněji?


Ikona aplikace O2 Knihovna
V aplikaci O2 Knihovna
• bez registrace
• na telefonu i tabletu
Stáhnout zdarma