Pozadí stránky
Pozadí stránky
Obálka knihy Perinatal Loss

Tato e-kniha je dostupná ve formátech:

PDF

Dostupnost formátů zavisí na vydavateli. E-knihy mají velikost od 1 MB do 30 MB.


Vydavatel: Západočeská univerzita v Plzni
Vydáno: 2021
Jazyk: anglický
Počet stran: 152

Odborná publikace nabízí komplexní přístup pro výuku profesionální psychosociální péče o rodiče po perinatální ztrátě. Na základě dostupných důkazů a osvědčených postupů představuje jednotlivé inovativní metody výuky, zásady práce se studenty v pregraduální, postgraduální i kontinuální formě vzdělávání. Zkoumá konkrétní metody hodnocení, které se v současné době používají ve vzdělávání perinatální paliativní péče. Základem psychosociální péče o truchlící rodiče je umění komunikace a další interpersonální dovednosti. Profesionálové pečující o rodiče po perinatální ztrátě upozorňují často na vysokou náročnost této péče, na stres a silné emoce, které tato situace přináší nejen zasaženým rodičům, ale i pečujícím. Proto je v knize zdůrazněna i nutnost systematické psychohygieny a péče o psychiku pečujících.

Text je rozdělen do dvou hlavních částí. První část knihy je zaměřena na teoretické didaktické aspekty výuky psychosociální perinatální paliativní péče a poskytuje důkazy pro výuku tohoto náročného tématu. Druhá část publikace nabízí praktická cvičení, která jsou efektivní k dosažení dlouhodobé změny v chování studentů. Kniha je určena především vyučujícím, lektorům a facilitátorům, kteří se věnují výuce studentů zdravotnických oborů (porodních asistentek, neonatologických nebo všeobecných sester, mediků) nebo sociálních věd (sociálních pracovnic, klinických psychologů, teologů apod.). Nebo se věnují výuce postgraduální a kontinuální u profesionálů, kteří se s péčí o rodiče po perinatální ztrátě setkávají v praxi. Publikace je také vhodná pro organizátory edukačních programů v prostředí porodnic a neonatologických oddělení nemocnic.

Recenzentka Doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. napsala: "Předností knihy je, že všechna témata jsou zpracována na základě dostupných vědeckých důkazů a osvědčených postupů. Na základě vědeckých důkazů jsou navržena konkrétní doporučení pro výuku perinatální paliativní péče v pregraduálním i postgraduálním a kontinuálním vzdělávání. Kniha je jednoznačně inspirací pro vyučující, lektory či facilitátory, kteří se věnují výuce studentů zdravotnických oborů v rámci pregraduální i postgraduální formy vzdělávání v oblasti perinatální ztráty."

více

Jak číst zakoupené e-knihy nejpohodlněji?


Ikona aplikace O2 Knihovna
V aplikaci O2 Knihovna
• bez registrace
• na telefonu i tabletu
Stáhnout zdarma