Na pomoc recitačním třídám Lidových škol umění a recitačním kroužkům i jednotlivcům lidové tvořivosti

Délka: 48 min
Interpret: Dana Dědková
Vydavatel: Supraphon
Vydáno: 2016
Typ souboru: MP3
Velikost: 45 MB

Na pomoc recitačním třídám Lidových škol umění a recitačním kroužkům i jednotlivcům lidové tvořivosti - audiokniha obsahuje zvukový záznam ukázkové práce s nejmladšími dětmi. Autor Miloslav Disman. Účinkují Dana Dědková, Bohuslav Hála, František Hrubín, Dalibor Chalupa a další.

Z bohatého komentáře k původnímu LP albu DV 15238 vydanému Supraphonem v roce 1965, které nyní vychází poprvé digitálně:
...Na gramofonové desce začínáme první třetinu zvukového záznamu ukázkou práce s nejmladšími dětmi. Ze záznamu volného rozhovoru dětí i z jejich spontánní hry se přesvědčujeme, jak přirozeně děti intonují, jak si hrají s rytmem říkanky. Mimovolným nenápadným nasloucháním dětskému hovoru a hlavně ve hře s dětmi, dovedeme-li si s nimi
bez mentorování opravdu hrát, poznáme jak přebohatou škálu dětských intonací, podnícených zájmem a prožitkem dítěte, tak okruh dětských zájmů, přiměřených věkovému stupni.
Povšimněte si, že oba vedoucí "nepřednášejí" veršíky, které dětem předříkávají (u nejmenších zatím pracujeme bez textu) - je to záměrné: nechceme ovlivňovat dětskou intonaci.
Totéž při rytmizování říkadla - vzniká a ustaluje se z dětských pokusů...
...Celá deska je pouze náznakem, ne vzorem ani návodem, ale jen podnětem k soustavnému promýšlení a zkoušení metod a postupů dechové, hlasové, artikulační, rytmické i dynamické a vůbec komplexní výchovy a péče o kulturu mluveného slova a vztahu k poezii i rozvíjení dětského přednesu a dramatického projevu....
Miloslav Disman

Obsah:
I. Ukázka přípravy přednesu pro děti nižšího stupně školního věku (7-9let),...ukázka nápravného cvičení vadné výslovnosti,
rozhovor dětí s básníkem Františkem Hrubínem...
II. Ukázka přípravy výrazného přednesu pro děti středního věkového stupně (10-12let)...
III. Ukázka přípravy výrazného sólového přednesu i kolektivního přednesu pro dospívající mládež (13-15let),...ukázka cvičení výslovnosti..

více

Jak poslouchat audioknihy nejpohodlněji?


V aplikaci O2 Knihovna
• bez registrace
• na telefonu i tabletu
Stáhnout zdarma