Pozadí stránky
Pozadí stránky
iDNES Ekonomické zpravodajství SMS

iDNES Ekonomické zpravodajství SMS

Cena: 1,30 Kč za přijatou SMS
včetně DPH

Potřebujete vědět, co se děje v české i světové ekonomice? Pracujete v oboru, kde vás zajímají kurzy, úrokové sazby a vývoj hospodářství? Služba iDNES Ekonomické zpravodajství SMS vám poskytne velikou konkurenční výhodu – budete mít aktuální informace vždy včas.

iDNES Ekonomické zpravodajství SMS je členěno do dvou kategorií, které se liší četností zasílaných zpráv:

Kategorie 1 – zasílány jsou pouze zprávy upozorňujícína nejdůležitější události (1-2 zprávy denně).
Kategorie 2 – zahrnuje zasílání informačních zpráv o většině klíčových událostí (3-5 zpráv denně).

Pro objednání přes SMS zašlete
A IDNES E 1 na číslo 999888

Ukázka zdarma
Z IDNES E 1 na číslo 999888

Informace o službě
HELP IDNES E na číslo 999888

Deaktivace služby
D IDNES E 1 na číslo 999888

Zprávy zaslané za účelem objednání nebo zrušení služby jsou zdarma.