Pozadí stránky
Pozadí stránky
Obálka knihy Legengy Židů

Legengy Židů

Louis Ginzberg


Tato e-kniha je dostupná ve formátech:

PDF

Dostupnost formátů zavisí na vydavateli. E-knihy mají velikost od 1 MB do 30 MB.


Vydavatel: Triton
Vydáno: 2024
Jazyk: český
Počet stran: 1275

Původní jmenný a věcný rejstřík ke Ginzbergovým Legendám Židů (Legends of the Jews) sestavil rabi Benjamin (Boaz) Cohen a publikoval jej – s velkým časovým odstupem od vydání samotného díla – až v roce 1938. České vydání jmenného a věcného rejstříku jsme nejen urychlili, ale i rozšířili.
Rejstřík je tematicky členitější, ale (doufejme) přehlednější: čísla stránek běžného textu jsou vyznačena obyčejně, čísla stránek textu poznámek kurzívou, osobní jména uvedena kapitálkami.
Zásadou je posloupnost dle původního textu. Nově zvolené rozčlenění je zaměřeno na praktičnost:
Rejstřík A: hlavní rejstřík – je především jmenný a pokud jméno není vysvětleno přímo, je uveden alespoň odkaz na příslušný oddíl.
Rejstřík B: rejstřík stvoření, přírody a Svaté země – tematicky zahrnuje Adama a Evu, Palestinu, Jeruzalém a další významná místa Svaté země, Chrám, živly, přírodu, světové strany, svět, zemi, nebe, peklo, ráj, kameny, zvířata a rostliny.
Rejstřík C: rejstřík času, chronologie, kultury, liturgie a zvyklostí – tematicky zahrnuje denní doby, dny, týdny, míry, váhy, měsíce, roční období, astrologii, magii, kalendář, kulturu, zvyklosti, předměty, svátky, slavnosti, modlitby či kněžský úřad.
Rejstřík D: rejstřík číselných údajů – podává numerické hodnoty, jež se v legendách objevily, v číselné posloupnosti.
Rejstřík E: rejstřík vybrané polemiky a literatury – obsahuje některé zajímavé literární okruhy, ale opravdu jen vybrané; rozhodně si nečiní nárok na úplnost.
Rejstřík F: odkazový rejstřík převážně biblických výrazů (hebr.), ale také výrazů talmudických, midrašických či targumických (aram.) psaných kvadrátním písmem.
Rejstřík G: rejstřík symbolů – je utříděný v pořadí, v jakém jsou symboly popsány v jednotlivých dílech.
Rejstřík přísloví: obsahuje přísloví uvedená v posloupnosti, v jaké se vyskytovala v jednotlivých dílech Ginzbergova díla.

více

Jak číst zakoupené e-knihy nejpohodlněji?


Ikona aplikace O2 Knihovna
V aplikaci O2 Knihovna
• bez registrace
• na telefonu i tabletu
Stáhnout zdarma