Pozadí stránky
Pozadí stránky
Obálka knihy Zprávy o Nich nebo o Nás: Zpravodajský diskurz České televize o Romech

Zprávy o Nich nebo o Nás: Zpravodajský diskurz České televize o Romech

Renáta Sedláková


Tato e-kniha je dostupná ve formátech:

PDF

Dostupnost formátů zavisí na vydavateli. E-knihy mají velikost od 1 MB do 30 MB.


Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Vydáno: 2022
Jazyk: český
Počet stran: 278

Co bychom věděli o Romech, pokud bychom je znali pouze ze zpravodajství České televize, média veřejné služby? Kniha přináší poznatky získané obsahovou, diskurzivní a sémiotickou analýzou hlavní zpravodajské relace Události vysílané mezi lety 2000 a 2020. Staví na předpokladu, že mediální prezentace \"druhých\" vypovídají o představách většiny o sobě samých a poukazuje na klíčové znaky, které přispívají k reprezentaci Romů jako kulturně odlišných. Autorka na příkladech ilustruje, že mainstreamové televizní zpravodajství je etnocentrické a informuje hlavně o jednání příslušníků majority, a to i ve zprávách, které verbálně nebo vizuálně odkazují k romské menšině. To její příslušníky staví do pasivní pozice příjemců sociální pomoci nebo objektů politických opatření ze strany většiny. Optika menšiny zůstává v relaci Události dlouhodobě upozaděna a příklady Romů reprezentovaných v pozici autority jsou výjimkou. Výstavba zpráv jako příběhů o \"nás\" a o \"nich\" stvrzuje symbolickou jinakost obou etnik a opakovaně používané vizuální záběry spouštějí negativní konotace a udržují v oběhu stereotypy dlouhodobě přítomné v povědomí české majoritní populace. Přitom zpravodajská média jsou klíčovými činiteli v procesu vytváření sociální reality a mohou přispívat nejen k začleňování, ale i k sociálnímu vylučování a diskriminaci příslušníků sociálních skupin.

více

Jak číst zakoupené e-knihy nejpohodlněji?


Ikona aplikace O2 Knihovna
V aplikaci O2 Knihovna
• bez registrace
• na telefonu i tabletu
Stáhnout zdarma