Pozadí stránky
Pozadí stránky
Obálka knihy Didaktika elektrotechniky. Rozvíjení kompetencí k řešení problémů

Didaktika elektrotechniky. Rozvíjení kompetencí k řešení problémů

Čestmír Serafín


Tato e-kniha je dostupná ve formátech:

PDF

Dostupnost formátů zavisí na vydavateli. E-knihy mají velikost od 1 MB do 30 MB.


Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Vydáno: 2023
Jazyk: český
Počet stran: 172

Publikace se tematicky věnuje oblasti oborové, resp. předmětové didaktiky, konkrétně didaktice elektrotechniky, která má mimořádný význam pro odborné technické vzdělávání, neboť tvoří jeho klíčovou část jak v praxi, tak v přípravě učitelů takto zaměřených disciplín. Publikace svým obsahem nastiňuje myšlenkový systém, který čtenáře uvede do vymezené vědní oblasti a svou logikou utřídění látky i vhledem do soustavy jejího výkladu poskytuje potřebné teoreticko-praktické poznání. Rozšiřuje tak základ, který je učiteli dán obecnou didaktikou, o oborovou/předmětovou didaktiku, která své poznatky čerpá z obecné pedagogiky a didaktiky, ale především z příslušné odborné dimenze přípravy učitele elektrotechnických předmětů. Kromě rozboru témat spojených s předmětovou didaktikou jsou součástí publikace rovněž výsledky několikaletého výzkumu v oblastech moderních technologií, nástrojů rozvíjejících technologickou a zároveň digitální gramotnost.
Publikace je z hlediska svého zaměření unikátní, nemající v rámci středoevropského regionu obdoby. Je určena především studentům učitelství odborných předmětů, ale také začínajícím i praktikujícím učitelům a všem ostatním, kteří mají zájem promýšlet své dosavadní zkušenosti v oboru elektrotechniky v souvislosti se vzděláváním dalších generací v rámci technologických možností 21. století.

více

Jak číst zakoupené e-knihy nejpohodlněji?


Ikona aplikace O2 Knihovna
V aplikaci O2 Knihovna
• bez registrace
• na telefonu i tabletu
Stáhnout zdarma