Pozadí stránky
Pozadí stránky
Obálka knihy Účtovné predpisy 2024

Účtovné predpisy 2024

kolektiv autorů


Tato e-kniha je dostupná ve formátech:

PDF

Dostupnost formátů zavisí na vydavateli. E-knihy mají velikost od 1 MB do 30 MB.


Vydavatel: Newsletter
Vydáno: 2024
Série: DanoveZakony365.sk
Jazyk: slovenský
Počet stran: 74

Interaktívny komplet s úplnými zneniami predpisov platných v roku 2024 (tlačená príručka + e-book + aktualizačný servis + webová stránka)
Novinka: príručka s rozšíreným aktulizačným servisom!
Obsah: prehľadný úvod k rýchlemu zvládnutiu orientácie v novelách počas niekoľkých minút, úplné znenie zákona o účtovníctve a Opatrení Ministerstva financií (Postupy účtovania, Usporadanie, označovanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky)
Interaktívny komplet tlačenej publikácie so slovenskou účtovnou legislatívou, e-booku, celoročného aktualizačného servisu a servisnej webovej stránky. Nové vydanie tradičnej príručky pre profesionálnych používateľov – jednej z najrozšírenejších na trhu v novom vyhotovení.
Zvýraznenie noviel, servisná webová stránka s najnovšími informáciami a možnosťou preberania textov zákonov, novel a aktualít. Na servisnej stránke zadarmo aj ďalšie zákony z oblasti pracovného, mzdového a daňového práva. Právny stav k 1. januáru 2024.
Prostredníctvom QR kódu na obálke si budete môcť objednať bezplatnú celoročnú aktualizáciu a bezplatné e-booky. Všetky e-booky vo formáte pdf majú zhodnú grafickú úpravu s tlačenými verziami a sú prispôsobené na tlač v domácich a kancelárskych tlačiarňach.
Aktualizačný servis na stránke Zakony365.sk – preberanie jednotlivých vydaní servisu, e-bookov, úplných znení zákonov apod.

více

Série DanoveZakony365.sk

Jak číst zakoupené e-knihy nejpohodlněji?


Ikona aplikace O2 Knihovna
V aplikaci O2 Knihovna
• bez registrace
• na telefonu i tabletu
Stáhnout zdarma