Pozadí stránky
Pozadí stránky
Obálka knihy Tím se všechno mění

Tím se všechno mění

Naomi Kleinová


Tato e-kniha je dostupná ve formátech:

ePUB Mobi PDF

Dostupnost formátů zavisí na vydavateli. E-knihy mají velikost od 1 MB do 30 MB.


Vydavatel: Host
Vydáno: 2023
Jazyk: český
Počet stran: 704

Primární příčinou klimatické krize není zvyšování emisí skleníkových plynů. Je to kapitalismus.

Klimatická změna se stala jedním z hlavních témat současnosti, ne-li tím hlavním. Řešíme ji se stejnou vážností jako zdravotnictví, ekonomiku nebo politické kauzy. Ke zvyšování emisí skleníkových plynů a jejich dnes už velmi reálným následkům však nelze přistupovat jako ke všemu ostatnímu, jako k problému, který lze odstranit pomocí technologií nebo úprav legislativy — tedy jako k problému, jenž má systémové řešení. Kořenem klimatické krize je totiž sám systém současné civilizace. Bavíme-li se o klimatu, mluvíme o kapitalismu. Máme-li zachránit planetu, bude třeba radikálně proměnit celou globální ekonomiku. Kultovní kniha Tím se všechno mění rozsáhlými rešeršemi, výzkumem a reportážemi dokazuje, že není jiné cesty. Pro Naomi Kleinovou je to důvod k naději a optimismu — kromě záchrany klimatu se s proměnou kapitalismu naskýtá šance také na spravedlivější a spokojenější společnost.

–––

„Trpíme nedostatkem společného prostoru, kde bychom se mohli tváří v tvář setkat s čirou hrůzou ekocidy,“ shrnuje Kleinová problém. Naštěstí pro nás všechny je vytváření takových prostorů to, co Kleinová umí nejlépe ze všech.
— The Guardian

Zastávám přesvědčení, že klimatické změny skýtají mimořádnou příležitost [obrovského] rozsahu. V rámci úsilí o snížení emisí na úroveň doporučenou mnohými vědci máme teď opět šanci prosadit politická opatření, která zásadně zvýší kvalitu života, překlenou propast mezi bohatými a chudými, vytvoří obrovský počet kvalitních pracovních míst a od základu oživí demokracii. Spíše než výsostným projevem šokové doktríny, spočívajícím v útisku a pranicích o nové zdroje, se klimatické změny mohou stát lidovým šokem, úderem zdola. Mohou rozdělit moc mezi většinu namísto jejího upevňování v rukou menšiny a mohou také podstatně rozšířit společné statky namísto jejich postupného rozprodávání.
— ukázka z knihy 

více

Jak číst zakoupené e-knihy nejpohodlněji?


Ikona aplikace O2 Knihovna
V aplikaci O2 Knihovna
• bez registrace
• na telefonu i tabletu
Stáhnout zdarma