Pozadí stránky
Pozadí stránky
Obálka knihy Práce a Mzdy (PaM) 7-8/2019 - Živnosť - prerušenie, Práca vo sviatok - príplatky, Verejná správa

Práce a Mzdy (PaM) 7-8/2019 - Živnosť - prerušenie, Práca vo sviatok - príplatky, Verejná správa

neuveden


Tato e-kniha je dostupná ve formátech:

PDF

Dostupnost formátů zavisí na vydavateli. E-knihy mají velikost od 1 MB do 30 MB.


Vydavatel: Poradca s.r.o.
Vydáno: 2023
Série: Práce a mzdy 2019
Jazyk: slovenský
Počet stran: 112

Periodikum obsahuje aktuálne príspevky z oblastí, ako pracovné právo, mzdy a odvody, chyby, omyly, pokuty, bezpečnosť práce a verejná správa doplnené o príklady z praxe a vzory dokumentov a formulárov a vysvetľuje všetky povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom a inštitúciám povereným spravovať výber daní, príspevkov a poistení súvisiacich so zamestnávaním. Je zostavované poprednými autormi a určené najmä zamestnávateľom, personalistom, mzdovým účtovníkom, podnikateľom, manažérom, pracovníkom verejnej správy a školám. Titul obsahuje témy: - práca vo sviatok - príplatky pre zamestnancov - živnosť - pozastavenie a obnovenie - spracovávanie životopisov - inšpekcia práce - čerpanie dovolenky - absolventská prax - hmotná zodpovednosť zamestnanca - dokumentácia ochrany pred požiarmi - súkromné vysoké školy - odmeňovanie starostov obcí a poslancov obecného zastupiteľstva V podnikateľskej praxi sa často možno stretnúť s prípadmi, kedy sa podnikatelia rozhodujú medzi ukončením alebo pozastavením svojej podnikateľskej činnosti. Pozastavenie a zánik živnostenského oprávnenia upravuje zákon o živnostenskom podnikaní. Aká je dovolená minimálna a maximálna doba prerušenia živnosti? Dôležitou skutočnosťou je limitovanie doby trvania pozastavenia živnosti hornou hranicou – t.j. pozastavenie živnosti nemôže trvať dlhšie ako tri roky. Pozastavením prevádzkovania živnosti nezaniká podnikateľovi právo podnikať, len ho nemôže počas lehoty pozastavenia vykonávať. Ak by počas tejto lehoty podnikal, išlo by o nedovolené podnikanie. Po uplynutí určenej lehoty môže podnikateľ pokračovať v prevádzkovaní živnosti.

více

Série Práce a mzdy 2019

Jak číst zakoupené e-knihy nejpohodlněji?


Ikona aplikace O2 Knihovna
V aplikaci O2 Knihovna
• bez registrace
• na telefonu i tabletu
Stáhnout zdarma