Pozadí stránky
Pozadí stránky
Obálka knihy Rokycanská hudební sbírka / The Rokycany Music Collection

Rokycanská hudební sbírka / The Rokycany Music Collection

Kateřina Maýrová
Stephanie P. Schlagel
Hana Hrachová


Tato e-kniha je dostupná ve formátech:

PDF

Dostupnost formátů zavisí na vydavateli. E-knihy mají velikost od 1 MB do 30 MB.


Vydavatel: Národní muzeum
Vydáno: 2016
Jazyk: český
Počet stran: 462

Rokycanskou hudební sbírku tvoří cenný soubor hudebnin, obsahující kompozice českých i cizích autorů, které zřetelně avizují nástup koncertantních prvků v církevní hudbě. Z této sbírky katalog vybírá autory franko-nizozemské: jedná se celkem o 210 převážně motetových a mešních kompozic od dosud identifikovaných 43 autorů. Součástí katalogu je přehled o možných tištěných předlohách, dostupných rukopisných konkordancích a kritických edicích. Vlastnímu katalogu předchází úvodní studie, nástin dějin bývalého rokycanského literátského bratrstva a samostatná studie k franko-nizozemskému hudebnímu repertoáru. K odborné hudebně-historické části je připojen popis hudebních rukopisů a tisků a popis písařských rukou podle jednotlivých signatur. Práci doplňují bibliografie a rejstříky.

The Rokycany Music Collection comprises a valuable set of musical manuscripts containing pieces by both Czech and foreign composers that clearly indicate the rise of concertato elements in church music. From this collection the catalogue selects Franco-Netherlandish composers, including a total of 210 compositions, primarily motets and masses, by a total of 43 composers identified to date. It includes overviews of possible printed models, of available concordances of manuscripts, and of critical editions. The catalogue itself is preceded by an introductory study, a sketch of the history of the former literati brotherhood of Rokycany, and a separate study devoted to Franco-Netherlandish musical repertoire. Appended to the scholarly music-historical portion are descriptions of musical manuscripts and prints and of copyists' hands according to individual shelf marks. Included as well are a bibliography and indexes. 

více

Jak číst zakoupené e-knihy nejpohodlněji?


Ikona aplikace O2 Knihovna
V aplikaci O2 Knihovna
• bez registrace
• na telefonu i tabletu
Stáhnout zdarma