Pozadí stránky
Pozadí stránky
Obálka knihy Ukryto v pásech

Tato e-kniha je dostupná ve formátech:

PDF

Dostupnost formátů zavisí na vydavateli. E-knihy mají velikost od 1 MB do 30 MB.


Vydavatel: Národní muzeum
Vydáno: 2022
Jazyk: český
Počet stran: 196

Monografie Ukryto v pásech – Vybrané kapitoly z české elektroakustické hudební tvorby do roku 1989 je dílem kolektivu teoretiků, badatelů, kurátorů i tvůrců a přibližuje nejrůznější společensko-politické, historické a technické aspekty elektroakustické kompozice v české oblasti bývalého Československa. Rozebírá teoretická východiska
elektroakustické hudby i její specifickou terminologii a reflektuje stav bádání v oblasti. Zvláštní pozornost věnuje nahrávacím studiím, v nichž elektroakustická hudba vznikala, a jejich vybavení, technickým možnostem i omezením. Historická část práce v několika kapitolách popisuje počátky elektroakustické tvorby v Československu, vznik nahrávacích studií i významných skladeb a šíření a propagaci elektroakustické hudby v často spíše nevstřícném prostředí vládnoucího režimu. Závěrečná část je věnována neautonomní elektroakustické hudbě a využití jejích prostředků ve filmové, rozhlasové iliterární tvorbě.

více

Jak číst zakoupené e-knihy nejpohodlněji?


Ikona aplikace O2 Knihovna
V aplikaci O2 Knihovna
• bez registrace
• na telefonu i tabletu
Stáhnout zdarma