Pozadí stránky
Pozadí stránky
Obálka knihy Predicting Corporate Default and Mergers and Acquisitions Success

Predicting Corporate Default and Mergers and Acquisitions Success

a kolektiv
Michal Karas


Tato e-kniha je dostupná ve formátech:

ePUB Mobi PDF

Dostupnost formátů zavisí na vydavateli. E-knihy mají velikost od 1 MB do 30 MB.


Vydavatel: VUTIUM
Vydáno: 2021
Jazyk: anglický
Počet stran: 422

This book provides a summary of many years of research in the field of deriving bankruptcy prediction models and brings experience in research of mergers and acquisitions success of private companies. A further contribution of the publication is in summarizing the corporate features that enter the models and methods suitable for deriving the models. As uncertainty is an integral part of a prediction process, the procedures, and methods of verifying the assumptions on which the models are based, are being discussed. The application of the methods and the procedure of deriving the model is presented on a derivation of a bankruptcy prediction model designed for SMEs operating in the branch of manufacturing in the Czech Republic. The book is supplemented with a chapter dealing with Romanian experience on mergers and acquisitions on capital market.

Publikace přináší shrnutí dlouholetého výzkumu v oblasti tvorby predikčních modelů bankrotu a také zkušenosti s výzkumem v oblasti predikce úspěšnosti fúzí v privátních společnostech. Poskytuje shrnutí podnikových faktorů, které vstupují do modelů a metod, vhodných k tvorbě modelů. Protože nejistota je nedílnou součástí predikčního procesu, jsou diskutovány postupy a metody ověřování podmínek, za kterých predikčních modely fungují. Použití metod a postup tvorby modelu je prezentován na tvorbě bankrotního modelu MSP v ČR v odvětví zpracovatelského průmyslu. Kniha je doplněna kapitolou o zkušenosti s akvizicemi na Rumunském kapitálovém trhu.

více

Jak číst zakoupené e-knihy nejpohodlněji?


Ikona aplikace O2 Knihovna
V aplikaci O2 Knihovna
• bez registrace
• na telefonu i tabletu
Stáhnout zdarma